Na východ od Salály

1 Day

Historické památky a krásná příroda v jednom výletu

Nejdříve navštívíte pevnost v městečku Taqah, kde budete mít unikátní příležitost prohlédnout si tradiční uspořádání rezidence provinčního guvernéra včetně originálního vybavení a nábytku.

Poté vyjedete do kouzelného údolí Darbat, kde můžete pozorovat stáda velbloudů, pasoucích se po okolí nebo brodících se přes řeku. Říčka Darbat zde vytváří krásné kaskády a celé údolí je zakončené vysokou a širokou skalní stěnou, po které stéká vodopád.

Následně prozkoumáte ruiny starověkého přístavu Samharam s jeho mohutnými hradbami. Toto město bylo ve starověku centrem obchodu s kadidlem a lodě odsud odvážely náklad vzácné vonné pryskyřice do Mezopotámie, Indie, Číny i do Egypta. Dnes je památka zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. V areálu je malé muzeum dokumentující historický význam města. Pod hradbami se nahází široká laguna Khor Rori při ústí řeky Darbát, kde můžete pozorovat napájející se velbloudy, ale především také brodivé ptáky, jako jsou plameňáci, volavky, kolpíci a mnozí další.

Program výletu

Nejdříve navštívíte pevnost v městečku Taqah, kde budete mít unikátní příležitost prohlédnout si tradiční uspořádání rezidence provinčního guvernéra včetně originálního vybavení a nábytku.

Poté vyjedete do kouzelného údolí Darbat, kde můžete pozorovat stáda velbloudů, pasoucích se po okolí nebo brodících se přes řeku. Říčka Darbat zde vytváří krásné kaskády a celé údolí je zakončené vysokou a širokou skalní stěnou, po které stéká vodopád.

Následně prozkoumáte ruiny starověkého přístavu Samharam s jeho mohutnými hradbami. Toto město bylo ve starověku centrem obchodu s kadidlem a lodě odsud odvážely náklad vzácné vonné pryskyřice do Mezopotámie, Indie, Číny i do Egypta. Dnes je památka zařazena na seznam světového dědictví UNESCO. V areálu je malé muzeum dokumentující historický význam města. Pod hradbami se nahází široká laguna Khor Rori při ústí řeky Darbát, kde můžete pozorovat napájející se velbloudy, ale především také brodivé ptáky, jako jsou plameňáci, volavky, kolpíci a mnozí další.

Atrakce výletu

  • Wádí Darbát - údolí s vodopádem, kaskádami, zelenou přírodou kolem řeky, kde se pasou stáda velbloudů
  • Pevnost v Taqah - bývalé sídlo místního guvernéra
  • Samharam (UNESCO) - rozvaliny starověkého města nad lagunou Khor Rori

Program výletu

Prohlídka pevnosti v přístavním městečku Taqah

Procházka zeleným údolím Darbát, kaskády a vodopád na říčce Darbat, focení velbloudích stád.

Prohlídka ruin starověkého města Samharam (památka zařazena na seznam světového dědictví organizace UNESCO)

Procházka k laguně Khor Rori, kde lze pozorovat plameňáky, volavky, kolpíky a další ptactvo.

Cena zahrnuje

  • trensfer, řidič, průvodce, vstupné, nealko nápoje

You can send your enquiry via the form below.

Na východ od Salály
From $70.00
/ 4 adults or more
From $30.00
/ Child
From $145.00
/ 1 Adult
From $90.00
/ 2 Adults
From $80.00
/ 3 adults
  • sedan nebo minibus
  • 4 hodiny
  • 1 - 11 osob
  • čeština, English, Arabic, slovenčina
  • od 50 EUR, 20 OMR